วัยรุ่นมาโรงพยาบาลพ่อเลี้ยงเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนไข้